0

Ελαττωματικά Προϊόντα

Σε περίπτωση που το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό λόγω κατασκευής, τότε ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει επιδιόρθωση του προϊόντος ή αντικατάσταση του προϊόντος ή μείωση της τιμής ή ακύρωση της σύμβασης και πλήρη επιστροφή του ποσού που κατέβαλε σε εμάς.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν αποδειχτεί ελαττωματικό τότε απλά επιστρέφεται στον καταναλωτή. Επίσης, στην περίπτωση που ο πελάτης αποστείλει ένα ελαττωματικό προϊόν στο κατάστημα, τότε επιβαρύνεται ο ίδιος τα έξοδα αποστολής.  Αν το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό, τότε τα έξοδα αποστολής οφείλει το κατάστημα να τα αποζημιώσει τον πελάτη.

Ελαττωματικά Προϊόντα κατά την Παραλαβή

Όλα τα προϊόντα που στέλνουμε, ελέγχονται ένα-ένα πριν από την αποστολή τους, προκειμένου να διασφαλίσουμε την καλή λειτουργία τους και την αποφυγή της ταλαιπωρίας της αντικατάστασης.

Φυσικά, πάντα υπάρχει η πιθανότητα να είναι κάτι χαλασμένο ή να χαλάσει κατά τη μεταφορά. Για αυτό με την παραλαβή των εμπορευμάτων παρακαλούμε ελέγξτε τη καλή λειτουργία τους. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να κανονίσουμε την αντικατάστασή τους.

Επιστροφή Ελαττωματικού Προϊόντος

Στη σπάνια περίπτωση που παραλάβετε ελαττωματικό προϊόν, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε την άμεση αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος.

Όλα τα ελαττωματικά προϊόντα αντικαθίστανται με ευθύνη και έξοδα της εταιρείας μας εντός 14 ημερών από τη παραλαβή τους.